Een werknemer, waarvan de partner net bevallen is, heeft recht op 1 week geboorteverlof. Daarnaast heeft hij recht op aanvullend geboorteverlof voor maximaal 5 weken. In deze handreiking leest u of voor de loonbestanddelen tijdens het verlof de hoge of lage WW-premie geldt en vindt u een voorbeeld.

Read More