Altijd de lage premie AWf en de hoge premie Aof

De Belastingdienst Forum Salaris plaatst regelmatig enquêtes waarmee u uw kennis kunt testen. Van de 324 salarisprofessionals die deelnamen aan deze peiling over een uitkering voor aanvullend geboorteverlof, koos 31% voor de juiste stelling. Voor deze uitkering geldt altijd de lage premie AWf en de hoge premie Aof.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Peter ontvangt in april een uitkering aanvullend geboorteverlof. Hij werkt voor een kleine werkgever en heeft een contract voor bepaalde tijd. Welke stelling over de premie AWf en Aof is juist voor de uitkering aanvullend geboorteverlof?

  • Hiervoor geldt de lage premie AWf en de hoge premie Aof. (31%)
  • Hiervoor geldt de hoge premie AWf en de lage premie Aof. (24%)
  • Hiervoor geldt de lage premie AWf en de lage premie Aof. (19%)
  • Hiervoor geldt de hoge premie AWf en de hoge premie Aof. (26%)

Toelichting

Een uitkering voor aanvullend geboorteverlof valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hiervoor geldt altijd de lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Vanaf 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor WAZO-uitkeringen geldt altijd de hoge premie Aof. Dit geldt dus ook voor de uitkering aanvullend geboorteverlof.

Voor de uitkering aanvullend geboorteverlof die Peter ontvangt, geldt dus de lage premie AWf en de hoge premie Aof.

Deze premies verschillen van de premies over het reguliere loon van Peter. Hij heeft een contract voor bepaalde tijd. Hiervoor geldt de hoge premie AWf. Hij werkt voor een kleine werkgever. Hiervoor geldt de lage premie Aof.

Hoe u deze premies verwerkt in de aangifte loonheffingen, leest u in de handreiking ‘Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in aangifte?’

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,