Normbedragen en percentages 2023

De Belastingdienst heeft voor u een overzicht gemaakt met de normbedragen en percentages die gelden voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2023.

In onderstaande tabellen vindt u de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast vindt u voor 2023 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen.

Zorgverzekeringswet 
-werkgeversheffing Zvw
-inhouding van bijdrage Zvw
-zeevarenden (waaronder ook deelvissers)

6,68%
5,43%
0,00%

Premies werknemersverzekeringen 
Premie AWf laag2,64%
Premie AWf hoog7,64%
  
Gedifferentieerde premie Aof laag5,82%
Gedifferentieerde premie Aof hoog7,11%
Opslag Wet Kinderopvang0,50%

Grootte van de werkgever: afhankelijk van de premieloonsom in 2021
Gemiddeld premieloon werknemer €     36.200
  
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon≤ €   905.000
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon≤ € 3.620.000
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger

> € 3.620.000

Normbedragen 
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang€ 51.000,00 
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling – loon werknemer met specifieke deskundigheid- loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is  € 41.954,00
€ 31.891,00
  
Vrijwilligersregeling (geen loon) 
• normbedrag per jaar
• normbedrag per maand
• normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder
• normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar 

€ 1.900,00
€   190,00
€          5,00
€           2,75
aanspraak ziektekostenregeling onbelast €         27,00
75% pseudo-eindheffing bij vertrekvergoedingen hoger dan € 576.000,00
Bijtelling maaltijden per dag (ontbijt/lunch/diner)€             3,55
Bijtelling huisvesting en inwoning per dag€             6,10

Werkkostenregeling 
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen
• tot en met een jaarloon van € 400.000
• over het meerdere 


3,00%
1,18%
  
Vrijgestelde vergoeding per kilometer€        0,21
Vrijgestelde vergoeding thuiswerkkosten per dag€        2,15
  
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750,00
Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf 20%€     500,00

De Belastingdienst heeft de percentages en normbedragen 2023 verwerkt in de relevante handreikingen. 

Meer informatie leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,