Lage premie AWf mogelijk bij overeenkomst met meerdere arbeidsomvangen

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand, is geen oproepcontract meer. Dit is het gevolg van een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkgevers die te veel AWf-premie hebben betaald in 2020, 2021 en 2022, kunnen die premie terugkrijgen.

Op een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week, of maand mag u de lage premie AWf toepassen. Dit mag alleen als de arbeidsovereenkomst ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

Voorbeeld

Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Hierin staat dat de werknemer ieder jaar in de piekperiode 32 uur per week werkt. Dit is een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per week. Hiervoor geldt de lage premie AWf.

2023 nog onduidelijk 

Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021 en 2022. De Belastingdienst geeft op een later moment informatie over hoe u vanaf 2023 met deze arbeidsovereenkomsten moet omgaan en wat voor invloed dat heeft op de premie AWf.

Nulurencontracten en min-maxcontracten

Een nulurencontract en een min-maxcontract (bandbreedtecontract) blijven oproepcontracten. Voor deze arbeidsovereenkomsten blijft de hoge AWf-premie gelden.

Teveel betaalde AWf-premie terugvragen

Een werkgever kan de teveel betaalde premie AWf terugvragen door de aangiften loonheffingen te corrigeren.

Volg daarvoor de volgende stappen:

Stap 1: Gegevens van inkomstenverhouding corrigeren

U corrigeert de ingestuurde aangiften als volgt:

  • U zet de contractindicaties op J/J/N (onbepaalde tijd, schriftelijk, geen oproep).
  • U verplaatst het bedrag van de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf hoog naar de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag.
  • Over deze aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag berekent u de lage AWf-premie.
  • U vult deze lage premie in bij ‘Premie AWf laag’. Bij ‘Premie AWf hoog’ vult u € 0 in.

In de aangiften loonheffingen over 2022 blijft u dit zo doen.

Stap 2: Correcties verzenden

Voor elk aangiftetijdvak dat u volgens het gewijzigde standpunt mag corrigeren, verzendt u een correctie.

Tijdvakken van 2020 en 2021 corrigeren

Voor elk aangiftetijdvak van 2020 en 2021 verzendt u een losse correctie. Verzend bij voorkeur 1 bericht per jaar waarin u alle correctietijdvakken bundelt. Of dat kan, hangt af van uw softwarepakket.

Tijdvakken van 2022 corrigeren

Hoe u eerdere aangiftetijdvakken van 2022 corrigeert, hangt ervan af of de aangiftetermijn voorbij is.

Meer informatie hierover leest u in paragraaf 14.3 Handboek Loonheffingen.

Tijdelijke urenuitbreiding

Over de tijdelijke urenuitbreiding heeft de staatssecretaris eerder met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt gewijzigd. Misschien heeft een werkgever hierdoor over 2020, 2021 en 2022 te veel premie AWf betaald. Meer informatie hierover leest u in paragraaf 7.2 Handboek Loonheffingen.

Meer informatie

Hoofdstuk 3 Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Internetsite belastingdienst.nl

Handboek Loonheffingen 

Paragraaf 7.2

Premie AWf

Losse correctie verzenden

Paragraaf 14.3

Correcties over 2022

Gerelateerde berichten

Lage AWf-premie mogelijk voor tijdelijke urenuitbreiding
Handreiking voorwaarden lage WW-premie

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL