Standpunt gewijzigd over de tijdelijke urenuitbreiding

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt gewijzigd over de tijdelijke urenuitbreiding. Werkgevers die daardoor te veel premie AWf hebben betaald, kunnen die premie terugkrijgen.

Een tijdelijke urenuitbreiding kan een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst zijn.

Eerder was het standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsoverkomst voor bepaalde tijd is. Hiervoor was daarom de hoge AWf-premie van toepassing.

Teveel betaalde premie terugvragen

Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor de oorspronkelijke uren. Mogelijk heeft de werkgever daardoor te veel AWf-premie betaald. Deze premie kan hij terugvragen door de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 te corrigeren.

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl en in de brief aan de Tweede Kamer.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL