Hoe betaald ouderschapsverlof aangeven in aangifte?

Vanaf 2 augustus 2022 geldt betaald ouderschapsverlof voor werknemers. Wilt u weten hoe u de uitkering voor betaald ouderschapsverlof verwerkt in de aangifte loonheffingen? Lees dan de handreiking ‘Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof aangeven in aangifte’.

De bestaande handreiking ‘Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in de aangifte’ is uitgebreid met informatie over betaald ouderschapsverlof. Daarom is de titel van deze handreiking aangepast naar ‘Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof aangeven in de aangifte’.

WAZO-uitkeringen

De uitkeringen voor aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof zijn uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Alle WAZO-uitkeringen die de werkgever aan de werknemer betaalt, verwerkt u op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen.

Geactualiseerde handreiking

Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof aangeven in aangifte

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,