Op de internetsite van UWV vindt u de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2022’. Met deze rekenhulp berekent u snel de gedifferentieerde premies WGA en ZW-flex voor 2022.

Read More