Controleer de beschikking Whk 2022

Middelgrote en grote werkgevers ontvangen vanaf 24 november 2021 de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2022. Het is belangrijk dat de werkgever de gegevens op de beschikking controleert.

De werkgever moet vooral letten op het volgende:

  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht aan hem toegerekend?
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?

Instroomgegevens

Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat de werkgever meer gegevens nodig heeft. Hij kan een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij zijn belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk. De werkgever ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Digitaal ontvangen

Door de coronamaatregelen kan het zijn dat u de instroomgegevens later ontvangt dan gebruikelijk. Daarom adviseert de Belastingdienst om uw e-mailadres te vermelden in uw verzoek. U ontvangt de instroomgegevens dan per mail. Dan weet u zeker dat u de gegevens snel ontvangt.

De Belastingdienst gebruikt Belastingdienst filetransfer om het bestand op een veilige manier digitaal te versturen.

Machtiging

Vraagt een gemachtigde namens de werkgever de instroomgegevens op, dan moet hij altijd een geldige machtiging meesturen.

Bezwaar

Als de werkgever het niet eens is met de berekening van de gedifferentieerde premie, maakt hij schriftelijk bezwaar. Dit bezwaarschrift moet de Belastingdienst binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ontvangen.

In afwachting van de instroomgegevens kan de werkgever binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de gegevens vult hij het bezwaar aan met de benodigde informatie.

Kleine werkgever

Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling ‘gedifferentieerde premie Whk ’. Hiertegen kan hij geen bezwaar maken.

Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies vindt u in de Staatscourant.

Gerelateerd artikel

Snel premie Whk 2022 berekenen

Meer informatie

Op belastingdienst.nl. leest u meer over Belastingdienst filetransfer.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,