Op de internetsite van UWV vindt u de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2022’. Met deze rekenhulp berekent u snel de gedifferentieerde premies WGA en ZW-flex voor 2022.

Deze gedifferentieerde premies gelden voor werkgevers die zich via UWV verzekeren. Bent u eigenrisicodrager en wilt u dat in 2022 blijven? Of wilt u in 2022 eigenrisicodrager worden? Dan betaalt u geen gedifferentieerde premie.

Indeling werkgevers

Voor het vaststellen van de gedifferentieerde premies is het van belang of sprake is van een kleine, middelgrote of grote werkgever. Voor 2022 worden de premies berekend op basis van het premieloon in 2020. Het gemiddelde premieloon is vastgesteld op € 35.300.

De werkgevers worden als volgt ingedeeld:

  • Een kleine werkgever had in 2020 een premieloon van maximaal € 882.500.
  • Een middelgrote werkgever had in 2020 een premieloon van meer dan € 882.500 en maximaal € 3.530.000.
  • Een grote werkgever had in 2020 een premieloon van meer dan € 3.530.000.

Beschikking/mededeling Belastingdienst

Eind 2021 ontvangen middelgrote en grote werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2022 van de Belastingdienst. Hierop vindt u de individueel vastgestelde gedifferentieerde premies Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) voor 2022.

Voor kleine werkgevers gelden de sectoraal vastgestelde premies. Zij ontvangen een mededeling.

Naar de Premiewijzer 2022.

Gerelateerd bericht

Premies Werkhervattingskas 2022

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,