Controleer de beschikking Whk 2024

Middelgrote en grote werkgevers hebben vanaf 23 november 2023 de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 ontvangen. Het is belangrijk dat de werkgever de gegevens op de beschikking controleert.

De werkgever moet vooral letten op het volgende:

  1. Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  2. Zijn de uitkeringslasten terecht aan de werkgever toegerekend?
  3. Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  4. Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?

Instroomgegevens

Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat de werkgever meer gegevens nodig heeft. De werkgever kan een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij het competente belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk. De werkgever ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Digitaal ontvangen

De Belastingdienst adviseert om uw e-mailadres te vermelden bij het opvragen van de instroomgegevens. U ontvangt de instroomgegevens dan per e-mail. Dan weet u zeker dat u de gegevens snel ontvangt.

De Belastingdienst gebruikt Belastingdienst filetransfer om het bestand op een veilige manier digitaal te versturen.

Machtiging

Vraagt een gemachtigde namens de werkgever de instroomgegevens op, moet deze altijd een geldige machtiging meesturen.

Bezwaar

Als de werkgever het niet eens is met de berekening van de gedifferentieerde premie, kan er schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaarschrift moet de Belastingdienst binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ontvangen.

In afwachting van de instroomgegevens kan de werkgever binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de gegevens vult de werkgever het bezwaar aan met de benodigde informatie.

Kleine werkgever

Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling ‘gedifferentieerde premie Whk’. Hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies vindt u in de Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 op uwv.nl.

Meer informatie

Op belastingdienst.nl leest u meer over Belastingdienst filetransfer.

Gerelateerd bericht

Motiveer bezwaar tegen beschikking Whk op tijd

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,