Rekenregels per 1 juli 2022

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 juli 2022.

Voor Meer