Rekenregels 1 juli 2023 beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 juli 2023.

Vanaf 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon die gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u inzicht in de gevolgen.U vindt de rekenregels en bijlagen op de internetsite van Rijksoverheid en hier.

Gerelateerd

Het minimumloon 2023

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL