Rekenregels per 1 januari 2024 beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 januari 2024.

Per 1 januari 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon die gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u inzicht in de gevolgen.U vindt de rekenregels en bijlagen op de internetsite van Rijksoverheid.

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker