Rekenregels per 1 januari 2023 beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 januari 2023.

Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon die gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u inzicht in de gevolgen.

U vindt de rekenregels en bijlagen op de internetsite van Rijksoverheid.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL