Rekenregels per 1 juli 2022

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 juli 2022.

De rekenregels geven u inzicht in de gevolgen van de aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ook eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen zijn opgenomen in het document.

U vindt de rekenregels en bijlagen op rijksoverheid.nl.

Gerelateerd

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,