Overzichtsartikel aangifte, hoe?

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst salarisprofessionals forum verschillende handreikingen geplaatst naar aanleiding van veelgemaakte fouten in de aangifte loonheffingen.

In dit overzichtsartikel hebben wij deze voor u op een rij gezet. Ook zijn er 2 interviews over dit onderwerp toegevoegd.

In de handreikingen en interviews vindt u informatie die u kan helpen bij het juist invullen van de aangifte loonheffingen. Dit voorkomt foutmeldingen en extra werk.

Handreikingen

Als een werknemer geen burgerservicenummer (BSN) aan de werkgever verstrekt, mag u geen fictief BSN vermelden in de aangifte loonheffingen. De Belastingdienst ziet dat dit soms wel gebeurt.

U geeft de ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ alleen op als sprake is van beëindiging van een dienstverband op grond van een arbeidsovereenkomst. Dus niet bij het beëindigen ven een fictieve dienstbetrekking.

Bij een stagiair in fictieve dienstbetrekking levert u geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ aan bij het einde van de stage. Dit doet u alleen als de stagiair in echte dienstbetrekking werkzaam was.

Als u in de loop van het jaar van pakket wisselt, kan dit leiden tot een probleem met de toepassing van VCR. Om de cumulatieven in het nieuwe pakket te krijgen, worden in de praktijk vaak de aangiften loonheffingen over voorliggende tijdvakken opnieuw ingediend met het nieuwe pakket. Dit is formeel niet toegestaan en leidt vaak tot ongewenste financiële effecten (naheffingen of teruggaven). Een pakketwissel per 1 januari voorkomt dit VCR-probleem.

Hebt u tijdelijk minder dan 100% van het overeengekomen loon betaald? In deze handreiking leest u wanneer u de code incidentele inkomstenvermindering moet aangeven in de aangifte loonheffingen.

Als een werkgever een werknemer loon betaalt waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in 1 inkomstenverhouding. Als u dit niet goed verwerkt in de aangifte loonheffingen, kan het zijn dat de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting van de werknemer onjuist of onvolledig is.

Het is belangrijk dat u de verloonde uren juist opgeeft in de aangifte loonheffingen. In dit bericht leest u waarom de Belastingdienst en UWV deze informatie nodig hebben.

Interviews

Voor het uitvoeren van de pensioenadministratie zijn pensioenfondsen grote en belangrijke afnemers van gegevens in de loonaangifteketen. Daarmee wordt het belang van een correcte loonaangifte maar weer eens benadrukt. Dit blijkt uit een gesprek met Lex Lagerveld, plaatsvervangend directeur Uitvoeringsorganisatie van het Pensioenfonds Horeca & Catering.

Polisspecialist John van der Togt – van UWV – geeft 2 voorbeelden van veelvoorkomende fouten in de aangifte loonheffingen. Ook geeft hij aan wat u moet doen in die 2 gevallen.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,