Hebt u tijdelijk minder dan 100% van het overeengekomen loon betaald? In deze handreiking leest u wanneer u de code incidentele inkomstenvermindering moet aangeven in de aangifte loonheffingen.

Met de code incidentele inkomstenvermindering geeft u aan dat het loon van de werknemer lager is dan het overeengekomen loon door een of meer van de volgende situaties:

  • ziekte (code Z)
  • onbetaald verlof (code O)
  • deelname aan een staking (code S)
  • aanvullend geboorteverlof (code G)

Ziekte

U vult de code incidentele inkomstenvermindering ‘Z’ ook in als de werknemer bijvoorbeeld in een aangiftetijdvak van een maand, maar 1 week ziek is en daardoor een lager loon ontvangt.

Ouderschapsverlof

U gebruikt code ‘O’ als de werknemer bijvoorbeeld 1 dag per week (deels) onbetaald verlof, zoals ouderschapsverlof heeft opgenomen. De werknemer krijgt in de maanden met onbetaald verlof dan een lager loon.

Aanvullend geboorteverlof

Is het loon dat een werknemer ontvangt, samen met de gelijktijdige WAZO-uitkering voor aanvullend geboorteverlof en een eventuele aanvulling van de werkgever, lager dan het overeengekomen loon in een aangiftetijdvak?

Dan vult u Code incidentele inkomensvermindering ‘G’ in. U geeft de code op in de inkomstenverhouding van het reguliere loon. Dit is ook het geval als u de uitkering aangeeft in een aparte inkomstenverhouding.

Geen code inkomstenvermindering

In de volgende situaties vult u geen code inkomstenvermindering in:

  • De werkgever betaalt het loon van de werknemer voor 100% door, ook bij ziekte, stakingsdagen, aanvullend geboorteverlof of ander verlof.
  • De werknemer is met vakantie en het loon wordt voor deze periode voor 100% gedekt door een uitkering uit het tijdspaarfonds.

Waarom code inkomstenvermindering?

Als u een code incidentele inkomstenvermindering invult, berekent UWV een eventuele uitkering niet over dit lagere loon.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,