Als een werkgever een werknemer loon betaalt waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in één inkomstenverhouding.

Handreiking

Voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geldt de witte tabel en is de arbeidskorting van toepassing. Dit geldt niet voor loon uit vroegere dienstbetrekking waarvoor u de groene tabel moet gebruiken. Daarom mag u ‘wit’ loon en ‘groen’ loon niet in één inkomstenverhouding verwerken.

2 inkomstenverhoudingen

U neemt een werknemer voor het loon uit tegenwoordige en het loon uit vroegere dienstbetrekking op onder verschillende nummers inkomstenverhouding.

Naast de inkomstenverhouding met de witte tabel gebruikt u een 2e inkomstenverhouding waarin u het loon met toepassing van de groene tabel opgeeft.

Wanneer komt dit voor?

2 veel voorkomende situaties van samenloop van witte en groene tabel zijn:

  • Een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is, heeft deels loon uit werken en deels levensloopverlofopnamen. Voor het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is de witte tabel van toepassing. Hiervoor blijft u het bestaande nummer inkomstenverhouding gebruiken. De opnamen uit het levenslooptegoed zijn loon uit vroegere dienstbetrekking. Hiervoor gebruikt u een nieuw nummer inkomstenverhouding. Dit geldt als de werknemer in deeltijd bij u blijft werken, maar ook als hij stopt met werken.
  • Een werknemer gaat met ontslag en krijgt een transitievergoeding ontslagvergoeding). Op de transitievergoeding is de groene tabel van toepassing en op het ‘gewone’ loon de witte tabel. Het maakt hierbij niet uit of u de transitievergoeding tegelijk met het ‘witte’ loon uitbetaalt of dat u die bijvoorbeeld een maand later afzonderlijk uitbetaalt.

Gevolgen bij onjuiste verwerking aangifte

Als u dit niet goed verwerkt in de aangifte loonheffingen, kan dit gevolgen hebben voor de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer. Het kan zijn dat de vooraf ingevulde aangifte van het daarop volgende jaar onjuist of onvolledig is.

Software

De Belastingdienst heeft met softwareontwikkelaars van salarispakketten afgesproken dat zij in hun software zoveel mogelijk regelen dat ‘wit’ en ‘groen’ niet samen in één inkomstenverhouding kunnen voorkomen. Als uw pakket dit niet goed verwerkt, neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Meer informatie

Paragraaf 3.4 Handboek Loonheffingen

Gerelateerde artikelen

Codes bij aangeven transitievergoeding

Hoe verwerk ik een ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen?

Opname levenslooptegoed in aangifte

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,