Handreiking bijtellingspercentages geactualiseerd

De Belastingdienst heeft de handreiking met de bijtellingspercentages voor privégebruik auto geactualiseerd. De percentages zijn aangepast aan de wijzigingen die zijn ingaan vanaf 2022. Daarnaast is de informatie over de bijtelling na afloop van de 60-maandenperiode uitgebreid.

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een korting op het algemene bijtellingtarief van 22%.

De korting op de bijtelling is met ingang van 1 januari 2022 verlaagd naar 6%-punt. In 2022 is de bijtelling 16%. 

Ook is de zogenoemde cap verlaagd van € 40.000 naar € 35.000. De cap is het maximale deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is. Door deze wijzigingen bedraagt de korting voor de auto van de zaak zonder CO2-uitstoot in 2022 maximaal € 2.100.

De verlaagde cap geldt niet voor waterstofauto’s en auto’s met geïntegreerde zonnepanelen. Voor deze auto’s geldt een korting van 16% over de volledige cataloguswaarde.

Einde 60 maanden in de loop van het kalenderjaar

Bij dit onderwerp is de volgende informatie is toegevoegd: 

“Vanaf het moment dat de 60-maandenperiode eindigt, is het percentage van toepassing volgens de regelgeving van dat moment. Als dit in de loop van het kalenderjaar is, past u het dan geldende percentage toe voor het resterende deel van dat jaar. Per loontijdvak telt u een tijdsevenredig deel van de bijtelling bij het loon van de werknemer. Vanaf 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar gebruikt u het bijtellingspercentage dat in dat betreffende jaar geldt. 

auto kozisten, auto van de zaak, fiscale bijtelling, co2 belasting, belastingdienst auto, bijtelling van de belasting op auto,

Voorbeeld

De grondslag voor de bijtelling voor een auto met een CO2-uitstoot van meer dan 60 gram per kilometer en een datum 1e tenaamstelling van 1 februari 2016, is € 30.000. Het bijtellingspercentage is 21% tot en met februari 2021 en 25% vanaf 1 maart 2021. 

Bij een loontijdvak van een maand is de bijtelling over de 1e 2 maanden € 1.050 (€ 30.000 x 21% x 2/12), dus € 525 per maand. Over de resterende maanden is de bijtelling € 6.250 ( 30.000 x 25% x 10/12), dus € 625 per maand.” 

U vindt de aanpassingen in de handreiking Bijtellingspercentages privégebruik auto 2011-2026.

Gerelateerd

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,