Minimumloon 2021

Het wettelijk minimumloon 2021 januari

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat minimaal betaald dient te worden bij werk. Tot 1 juli 2017 was dit recht voor werknemers vanaf 23 jaar. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers. De minister van SZW stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar per 1 januari en 1 juli opnieuw vast.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021.

Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.
Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2021:

  • € 1.684,80 per maand
  • € 388,80 per week
  • € 77,76 per dag

Het minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2021

wml 2021, wettelijk minimumloon 2021, wettelijk minimumjeugdloon 2021

wettelijk minimumloon -WML- 2021-januari

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021.

2019, 2020, LIV, jeugd LIV,LKV, jeugd liv, jeugd Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,lage salaris,loonverwerkers,salarisverwerker,salaris,LKV,

Minimumjeugdlonen 15-,16-,17-,18-,19-, 20 jaar

De minimumloonbedragen zijn daarmee als volgt vastgesteld: minimumjeugdlonen 15-16-17-18-19-20

Minimum jeugdloon

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen en de wettelijk minimumjeugdlonen bedragen daarmee:

LEEFTIJD STAFFELING PER MAAND PER WEEK PER DAG
21 jaar en ouder 100% 1.684,80 388,80 77,76
20 jaar 80% 1.347,85 311,05 62,21
19 jaar 60% 1.010,90 233,30 46,66
18 jaar 50% 842,40 194,40 38,88
17 jaar 39,5% 665,50 153,60 30,72
16 jaar 34,5% 581,25 134,15 26,83
15 jaar 30% 505,45 116,65 23,33

Leerlingen in de bbl

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels.

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LEEFTIJD STAFFELING BBL PER MAAND PER WEEK PER DAG
20 jaar 61,50% 1.036,15 239,10 47,82
19 jaar 52,50% 884,50 204,10 40,82
18 jaar 45,50% 766,60 176,90 35,38

Minimumuurlonen per 36, 38 en 40 uur per week

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Bij de afronding wordt gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK
21 jaar en ouder 10,80 10,24 9,72
20 jaar 8,65 8,19 7,78
19 jaar 6,49 6,14 5,84
18 jaar 5,40 5,12 4,86
17 jaar 4,27 4,05 3,84
16 jaar 3,73 3,54 3,36
15 jaar 3,25 3,07 2,92

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK
20 jaar 6,65 6,30 5,98
19 jaar 5,67 5,38 5,11
18 jaar 4,92 4,66 4,43

 
minimumloon 2021, wml 2021, wettelijk minimumloon 2021, Wettelijk minimumloon per 2021, minimumjeugdloon 2021,  bruto wettelijk minimumloon 2021, bruto wettelijk jeugdloon 2021, jeugd loon 2021,