Uitslag enquête: werkgever betaalt namens UWV een WAZO-uitkering door

De Belastingdienst Forum had een enquête dat ging over een werkgever die namens het UWV een WAZO-uitkering aan een werknemer betaalt.

De vraag was, hoe u dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen. Van de 379 salarisprofessionals koos 58% voor de juiste stelling.

De 3e stelling is juist: Voor de WAZO-uitkering geldt altijd de lage premie AWf.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een werkgever betaalt namens UWV een WAZO-uitkering aan een werknemer. De werknemer blijft bij de werkgever in dienst. Welke stelling over de verwerking van de WAZO-uitkering in de aangifte loonheffingen is juist?

  • U moet de WAZO-uitkering aangeven in een aparte inkomstenverhouding. (30%)
  • Voor de WAZO-uitkering geldt de groene tabel. (2%)
  • Voor de WAZO-uitkering geldt altijd de lage premie AWf. (58%)
  • Voor de WAZO-uitkering geldt altijd de lage premie Aof. (10%)

Toelichting op de juiste stelling

Voor een WAZO-uitkering geldt altijd de lage premie AWf. U vermeldt de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering’ en de premie AWf in de rubriek ‘Premie AWf-uitkering’.

Toelichting op de onjuiste stellingen

Stelling 1
U mag kiezen of u de WAZO-uitkering aangeeft in een aparte inkomstenverhouding.
Als u de WAZO-uitkering aangeeft in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon, let er dan op dat u de premies AWf en Aof – die gelden voor de uitkering – in de aparte rubrieken verwerkt:

  • Voor de AWf vermeldt u de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering’ en de premie AWf in de rubriek ‘Premie AWf-uitkering’.
  • Voor de Aof vermeldt u de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering’ en de premie Aof in de rubriek ‘Premie Aof-uitkering’.

Stelling 2
Een WAZO-uitkering is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zolang de werknemer bij de werkgever in dienst is. U past de witte tabel toe.

Stelling 4
Voor een WAZO-uitkering geldt altijd de hoge premie Aof. U vermeldt de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering’ en de premie Aof in de rubriek ‘Premie Aof uitkering’.

Meer informatie

Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof aangeven in aangifte
Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,