Wijzigingen aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden

Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden, maakt de Belastingdienst sinds 1 januari 2022 onderscheid tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze gegevens op een andere manier aanleveren.

Voor Meer