Vragen over Uitbetaalde Bedragen aan Derden uitgebreid

De Belastingdienst heeft het document ‘Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)’ uitgebreid. Vraag 24 tot en met 30 zijn toegevoegd.

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden die de Belastingdienst heeft toegevoegd.

Vraag 24

Wat is de bewaartermijn voor de gegevens van de personen aan wie de bedragen zijn uitbetaald?

Antwoord: U hebt als administratieplichtige een bewaartermijn van 7 jaren na afloop van het belastingjaar.

Vraag 25

Een opdrachtnemer stuurt afwisselend facturen met en zonder btw. Moet ik de betalingen van de facturen zonder btw in de UBD opgeven?

Antwoord: Ja. Volgens de regeling moet u een UBD-opgaaf doen voor betalingen zonder dat er btw is gefactureerd. U hoeft geen UBD-opgaaf te doen voor de betalingen van de facturen met btw.

Vraag 26

De factuurdatum van de betaling die ik gedaan heb ligt in 2022. Ik heb de factuur in 2023 betaald. Moet ik deze betaling opgeven met de UBD van het jaar 2022 of van 2023?

Antwoord: U moet uitgaan van de betaaldatum. Dus deze betaling in 2023 geeft u op met de UBD van het jaar 2023 (vóór 1 februari 2024).

Vraag 27

Als ondernemer laat ik mij soms vervangen door een waarnemer die mij factureert zonder btw (vanwege vrijgestelde prestaties). Deze waarnemers hebben weerstand tegen het aan mij verstrekken van het bsn en een kopie van het ID-bewijs. Is dat verstrekken van die gegevens echt nodig?

Antwoord: Voor u geldt de wettelijke verplichting om het bsn op te geven van degene aan wie u uitbetaalt als u een zogenoemde inhoudingsplichtige uitbetaler bent (artikel 22a uitvoeringsbesluit IB). Die persoon moet aan u het bsn verstrekken. Daarnaast geldt er voor u een ‘vergewisplicht’ dat het BSN hoort bij degene aan wie u uitbetaalt (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer). Deze vergewisplicht is vormvrij zolang dit zorgvuldig gebeurt. Daarbij kan een kopie van het ID-bewijs dienst doen.

Vraag 28

Op grond waarvan mag de Belastingdienst bij niet-inhoudingsplichtige uitbetalers (waaronder dus ook eenmanszaken zonder personeel) informatie vragen over betalingen aan derden?

Antwoord: Dat is op grond van artikel 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarbij geldt wel dat dat niet uit eigen beweging hoeft te gebeuren, maar op uitnodiging van de Belastingdienst. Zie ook vraag 29.

Vraag 29

Inhoudingsplichtige uitbetalers moeten uit eigen beweging UBD-opgaven doen. Daarnaast moeten zij het bsn opgeven. Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers doen de opgaven pas na uitnodiging van de Belastingdienst. Zij hoeven geen bsn op te geven. Waarop is dit verschil gebaseerd? Dit leidt tot de vreemde situatie dat een ondernemer die wel personeel in dienst heeft administratief zwaarder wordt belast dan een ondernemer zonder personeel.

Antwoord: Voor inhoudingsplichtige uitbetalers en cbo’s is het opgeven van het bsn geregeld in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting. Voor niet-inhoudingsplichtige uitbetalers is dat niet geregeld. Dat leidt inderdaad tot een verschil voor ondernemers met en zonder personeel.

Vraag 30

Is het belastingkantoor van de leveraar de juiste instantie om uitstel te vragen. Zo ja, welke afdeling? Is er niet een centraal e-mailadres?

Antwoord: U kunt uw verzoek richten aan de inspecteur van uw belastingkantoor. Daar wordt uw verzoek verwerkt.

U vindt het document ‘Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)’ op gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubdper2022.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,