Wijzigingen aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden

Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden, maakt de Belastingdienst sinds 1 januari 2022 onderscheid tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze gegevens op een andere manier aanleveren.

U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen moet doen. Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers. 

U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u géén loonheffingennummer hebt. 

Extra gegevens vanaf 2022

Voor inhoudingsplichtige én niet-inhoudingsplichtige uitbetalers geldt dat zij vanaf 1 januari 2022 de volgende extra gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden moeten registreren en aanleveren bij de Belastingdienst:

  • de datum waarop zij het bedrag hebben uitbetaald
  • de geboortedatum van degenen aan wie zij het bedrag hebben uitbetaald 

Verschillen tussen inhoudingsplichtigen en niet-inhoudingsplichtigen

De belangrijkste verschillen tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers zijn:

  • Inhoudingsplichtige uitbetalers moeten het burgerservicenummer (bsn) van personen aan wie zij hebben uitbetaald registreren en aanleveren.
  • Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers mogen het burgerservicenummer (bsn) juist níet registreren en dus ook niet aanleveren.
  • Vanaf 1 januari 2023 moeten inhoudingsplichtige uitbetalers altijd gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren. Vanaf die datum krijgen zij hiervoor geen uitnodiging meer van de Belastingdienst.
  • Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers hoeven gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden alleen aan te leveren wanneer zij daarvoor een uitnodiging krijgen van de Belastingdienst.

Aanleveren van gegevens verandert vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden kunt aanleveren.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Volgend jaar kunt u de gegevens aanleveren via het gegevensportaal van de Belastingdienst óf via Digipoort.
  • In 2023 kunt u de huidige invoerapplicaties niet meer gebruiken. Deze worden vervangen door het sjabloon UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden). 

De Belastingdienst heeft de verschillende aanlevermogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

Brief over de wijzigingen

Inhoudingsplichtigen die eerder gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden hebben aangeleverd, ontvangen een brief over de wijzigingen. 

Bovenstaande brief is in pdf-formaat. Gebruikt u voorleessoftware en wilt u daarom een digitaal toegankelijke versie? Stuur dan een mail naar Forum.SA@belastingdienst.nl.

Meer informatie

belastingdienst.nl/ubd

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,