Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren vóór 1 februari 2024

Hebt u in 2023 bedragen aan iemand betaald die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2024 aanleveren aan de Belastingdienst.

Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen 2 verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers.

Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler?

U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen moet doen. Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers.

Ook zonder uitnodiging gegevens aanleveren

Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler, dan bent u vanaf 1 januari 2022 verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren. De gegevens die u hebt uitbetaald in 2023 moet u vóór 1 februari 2024 aanleveren. Inhoudingsplichtige uitbetalers die bij de Belastingdienst bekend zijn vanwege eerdere UBD-aanleveringen, ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Let op

Ook zonder uitnodiging bent u als inhoudingsplichtige uitbetaler verplicht om deze gegevens aan te leveren.

Welke gegevens aanleveren?

U moet de volgende gegevens aanleveren:

  • het bedrag dat u hebt uitbetaald (of de waarde in het economische verkeer van de beloning in natura)
  • de datum waarop u hebt uitbetaald

Een aantal gegevens van de persoon aan wie u hebt uitbetaald:

  • burgerservicenummer (bsn)
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

Hebt u die laatste 4 gegevens nog niet? Vraag deze dan alsnog op.

Ben u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler?

U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer hebt.

Alleen met uitnodiging gegevens aanleveren

Bent u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler, dan hoeft u alleen de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren en aan te leveren als u een uitnodiging van de Belastingdienst hebt ontvangen. In tegenstelling tot de inhoudingsplichtige uitbetaler mag u het bsn van personen aan wie u bedragen hebt uitbetaald niet vastleggen. U mag het bsn dus ook niet aanleveren.

Meer informatie

belastingdienst.nl/ubd

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,