Uitslag peiling over receptie van jubilaris

In deze enquête vroeg de Belastingdienst aan u wat u bij het loon van de jubilaris moet tellen als een receptie op de werkplek plaatsvindt. Van de 474 deelnemers werkplek koos 46% voor het juiste antwoord.

Hieronder kunt u de vraag nog eens lezen en vindt u een toelichting op het antwoord.

Vraag

Op de werkplek vindt een receptie plaats voor een jubilaris. De kosten voor de maaltijden zijn € 25 per persoon en voor de consumpties € 15 per persoon. De werknemer neemt de partner en 2 kinderen mee. Wat rekent u tot het loon van de werknemer?

  • € 0          (27%)
  • € 3,55    (18%)
  • € 14,20  (46%)
  • € 40        (  5%)
  • € 160      (  5%)

Het juiste antwoord is € 14,20.

Toelichting

Er geldt een nihilwaardering voor verstrekte consumpties op de werkplek. Voor de maaltijden op de werkplek geldt het normbedrag van € 3,55 per werknemer, partner of kinderen van de werknemer.

Omdat de jubilaris zijn partner en 2 kinderen meeneemt, telt u € 14,20 (4 x € 3,55) bij het loon van de jubilaris.

Als voldaan is aan de gebruikelijkheidstoets mag u dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.

Meer informatie

Receptie voor jubileum werknemer

Een geschenk buiten de relatie werkgever – werknemer

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,