Belastingdienst & jubilaris

Als een werkgever een jubileumreceptie organiseert voor een werknemer, moet u nagaan wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. In deze handreiking vindt u een rekenvoorbeeld van 2 situaties.

belastingdienst, jubilaris, berekening, Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving, kerstpakketten, nieuwjaarsfeest, nieuwjaarsbijeenkomst

Om de juiste loonheffingen te berekenen moet u onderscheid maken tussen een receptie op de werkplek en op een externe locatie. Hieronder vindt u een uitleg van beide situaties.

Voorbeeld

De werkgever organiseert een receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum.
De volgende personen zijn uitgenodigd:

De werkgever maakt de volgende kosten:

De werkgever vraagt u om uit te zoeken wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Hieronder leest u wat u moet doen.

Waar wordt de receptie georganiseerd?

U moet nagaan waar de receptie plaatsvindt. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • Op de werkplek
  • Op een externe locatie

Op de werkplek

Als de receptie op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de receptie:

De werkgever kan € 3,35 tot het loon van de werknemer te rekenen. Voor de jubilaris die zijn partner en 2 kinderen meeneemt, is dit € 3,35 x 4 = € 13,40

De werkgever kan het loon ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling.

Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling.
In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen: € 3,35 x 81 personen = € 271,35.

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Werknemers van andere vestigingen

Komen werknemers van andere vestigingen naar de receptie? Dan gelden bovenstaande waarderingen ook voor hen. De uitwerking is hetzelfde als hierboven.

Concernregeling

Komen werknemers die in dienst zijn bij een andere werkgever naar de receptie? Dan gelden bovenstaande waarderingen alleen als de werkgevers de concernregeling toepassen.

Zakenrelaties

De zakenrelaties zijn niet bij de werkgever in dienst. Voor hen is geen sprake van loon.

Op een externe locatie

Als de receptie op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering:

De werkgever kan € 20 tot het loon van de werknemer rekenen. Als de jubilaris zijn partner en 2 kinderen meeneemt, is dit € 20 x 4 = € 80.

De werkgever kan het loon ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling. Dit komt ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering.

In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen:(€ 20 x 81 personen) = € 1.620.

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Zakenrelaties

De zakenrelaties zijn niet bij de werkgever in dienst. Voor hen is geen sprake van loon.

Wetsartikelen

Artikel 13 Wet op de loonbelasting
Artikel 31, lid 1 onderdeel f Wet op de loonbelasting
Artikel 3.7 Uitvoeringsregeling loonbelasting
Artikel 3.8 Uitvoeringsregeling loonbelasting

Informatie Handboek Loonheffingen:

Handboek Loonheffingen
Paragraaf 4.2 Loon
Paragraaf 10.1 Hoe werkt de werkkostenregeling?
Paragraaf 10.1.5 Concernregeling
Paragraaf 22.2.1 Werkplek
Paragraaf 22.2.3 Consumpties op de werkplek
Paragraaf 22.3.1 Maaltijden

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,