Als een werkgever een nieuwjaarsbijeenkomst organiseert voor zijn werknemers, moet u nagaan wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. In deze handreiking vindt u 2 voorbeelden.

In deze voorbeelden maken we onderscheid tussen een nieuwjaarsbijeenkomst ‘op de werkplek’ en op een externe locatie.

Een werkgever organiseert een nieuwjaarsbijeenkomst voor zijn werknemers. In totaal komen 500 werknemers. De werkgever maakt de volgende kosten:

# Drank € 4.000,–
# Optreden artiest € 2.000,–
# Buffet € 5.000,–
Totaal € 11.000,–

De werkgever vraagt u om uit te zoeken wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Hieronder leest u wat u moet doen.

Waar vindt de bijeenkomst plaats?

Op de eerste plaats moet u nagaan waar de werkgever de nieuwjaarsbijeenkomst organiseert. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  1. op de werkplek
  2. op een externe locatie

Op de werkplek

Als de nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvindt op de werkplek, geldt de volgende waardering van de onderdelen van de bijeenkomst:

Verstrekte consumpties nihilwaardering
Optreden artiest nihilwaardering
Verstrekte maaltijden € 3,35 per werknemer € 3,35 per werknemer (normbedrag 2019)

De werkgever kan er voor kiezen € 3,35 tot het loon van de werknemer te rekenen.
Hij kan dit bedrag ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte inbrengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling.

In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen: € 3,35 x 500 personen = € 1.675.
Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Werknemers van andere vestigingen

Komen werknemers van andere vestigingen naar de nieuwjaarsbijeenkomst? Dan gelden bovenstaande waarderingen ook voor hen.

Concernregeling

Komen werknemers die in dienst zijn bij een andere werkgever naar de nieuwjaarsbijeenkomst? Dan gelden bovenstaande waarderingen alleen als de werkgevers de concernregeling toepassen.

Externe locatie

Als de nieuwjaarsbijeenkomst op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de bijeenkomst:

# Consumpties (€ 4.000 : 500) € 8 per werknemer
# Optreden artiest (€ 2.000 : 500) € 4 per werknemer
# Lopend buffet (€ 5000 : 500) € 10 per werknemer
Totaal € 22 per werknemer

De werkgever kan er voor kiezen € 22 tot het loon van de werknemer rekenen. Hij kan dit bedrag ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte inbrengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling.
In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen:

# Drank € 4.000
# Optreden artiest € 2.000
# Buffet € 5.000
Totaal € 11.000

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Gerelateerde handreikingen

Barbecue en de werkkostenregeling

Teamuitje en de gerichte vrijstellingen

Kosten personeelsfeest verwerken in loonaangifte

Sinterklaas en de werkkostenregeling

Informatie Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen
Paragraaf 6.2 Loon
Paragraaf 10.1 Hoe werkt de werkkostenregeling?
Paragraaf 10.1.5. Concernregeling
Paragraaf 22.2.1 Werkplek
Paragraaf 22.2.3 Consumpties op de werkplek
Paragraaf 22.3.1 Maaltijden

Wetsartikelen

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,