Hoe moet ik omgaan met de kosten van een personeelsfeest? Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen? Dit zijn vragen die vaker gesteld zijn op dit forum en aan de BelastingTelefoon.

In deze handreiking vindt u de informatie die u nodig hebt om de kosten van het personeelsfeest op een juiste manier te verwerken in de aangifte loonheffingen.
Speciale aandacht is er voor de deelname van uitzendkrachten aan een personeelsfeest.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,

Hoe u omgaat met de kosten van personeelsfeesten is vooral afhankelijk van de locatie waar het feest gehouden wordt. Er zijn 2 situaties mogelijk: – feest op de werkplek – feest op een externe locatie

Op werkplek

Voor de kosten van het feest op de werkplek geldt een nihilwaardering. Dit geldt ook voor de kosten van deelname van de partner van de werknemer. Voor verstrekte maaltijden geldt een normbedrag van € 3,35. Dit bedrag rekent u tot het loon van de werknemer of u wijst het aan als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Als u geen vrije ruimte meer hebt, betaalt u 80% eindheffing.

Een optreden van een artiest of dj tijdens een personeelsfeest op de werkplek is onderdeel van het personeelsfeest en valt daarom ook onder de nihilwaardering.

Externe locatie

Bij een personeelsfeest op een externe locatie zijn alle kosten van het feest belastbaar loon voor de werknemer. De kosten voor de deelname van de partners van de werknemers telt u bij het loon van de werknemer. U mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Als u geen vrije ruimte meer hebt, betaalt u 80% eindheffing.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten zijn in dienst bij het uitzendbureau. Zij zijn geen werknemers van de inlener. De inlener kan deze kosten dus niet aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de werkkostenregeling. Het uitzendbureau kan deze kosten wél aanwijzen als eindheffingsloon als het uitzendbureau hierover loonheffingen moet inhouden.

Dit is alleen het geval als:

  • In de uitzendovereenkomst rekening is gehouden met een dergelijke situatie, óf
  • De inlener en het uitzendbureau tot hetzelfde concern behoren en het uitzendbureau op de hoogte is van de verstrekking van het personeelsfeest.

In andere gevallen hoeft het uitzendbureau geen loonheffingen in te houden over het voordeel van het personeelsfeest. De uitzendkracht moet de waarde van het personeelsfeest dan aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Als het uitzendbureau geen loonheffingen hoeft in te houden, kan de inlener er – onder voorwaarden – voor kiezen om eindheffing af te dragen over de kosten door gebruik te maken van de regeling ‘Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers’.

Meer informatie

Handboek Loonheffingen:
Paragraaf 4.2 Loon
Paragraaf 10.1 Hoe werkt de werkkostenregeling?
Paragraaf 22.2.1 Werkplek
Paragraaf 22.2.3 Consumpties op de werkplek
Paragraaf 22.3.1 Maaltijden
Paragraaf 26.2.3 Eindheffing voor anderen dan eigen werknemers