Werknemer uit Oekraïne melden bij UWV

Neemt u een werknemer uit Oekraïne in dienst? Dan meldt u dit via het werkgeversportaal bij UWV.

Het melden van een werknemer uit Oekraïne doet u met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’. Op het formulier vermeldt u onder meer de periode en het aantal uren van het dienstverband, de functie en het loon. U vult het formulier volledig in en uploadt dit via het werkgeversportaal. 

De werknemer kan 2 werkdagen nadat u de melding hebt gedaan, starten met werken. 

Geen werkvergunning

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als het volgende geldt:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie.
  • Hij heeft een arbeidsovereenkomst.

Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

Vrijstelling tot en met 31 oktober 2022

Het kost tijd om voor vluchtelingen uit Oekraïne de benodigde documenten te regelen. Daarom geldt tot en met 31 oktober 2022 een vrijstelling voor alle Oekraïners. Zij moeten dan hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld met een paspoort. Deze overgangstermijn geldt ook voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit of zonder officiële nationaliteit (staatlozen).

Zij moeten wel voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • Zij kunnen bewijzen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming hadden.
  • Zij kunnen bewijzen dat zij in het bezit waren van een geldige permanente verblijfsvergunning die volgens Oekraïens recht is afgegeven.

Vanaf 1 november 2022

Vanaf 1 november 2022 geldt dat een vluchteling in het bezit moet zijn van een sticker of O-document dat is afgegeven door de IND. Zo kan hij aantonen dat hij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. De vluchteling mag dan werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Meer informatie

uwv.nl
rijksoverheid.nl

Gerelateerd bericht

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,