Loon van derden

Een uitzendbureau zendt een uitzendkracht uit naar een opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt een kerstpakket aan al haar werknemers en ook aan de uitzendkracht. Hoe moeten de opdrachtgever en het uitzendbureau omgaan met het kerstpakket dat wordt verstrekt aan de uitzendkracht?

Het kerstpakket is loon voor de uitzendkracht. Het is namelijk een voordeel uit dienstbetrekking. Aangezien de uitzendkracht het kerstpakket van zijn opdrachtgever ontvangt en niet van het uitzendbureau, is sprake van loon van derden.

Eindheffingsloon opdrachtgever/uitzendbureau?

De uitzendkracht is in dienstbetrekking bij het uitzendbureau. De opdrachtgever is dus niet de inhoudingsplichtige van de uitzendkracht. De opdrachtgever kan het kerstpakket daarom niet aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van zijn vrije ruimte.

Het uitzendbureau kan het kerstpakket voor de uitzendkracht wél aanwijzen als eindheffingsloon als het uitzendbureau hierover loonheffingen moet inhouden. Dit is alleen het geval als:

  • in de uitzendovereenkomst rekening is gehouden met dit kerstpakket, óf
  • de opdrachtgever en het uitzendbureau tot hetzelfde concern behoren en het kerstpakket wordt verstrekt met medeweten van het uitzendbureau.

In andere gevallen hoeft het uitzendbureau geen loonheffingen in te houden over het kerstpakket.

De uitzendkracht moet de waarde van het kerstpakket dan aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB).

Regeling ‘Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers’

Als het uitzendbureau geen loonheffingen hoeft in te houden, kan de opdrachtgever er – onder voorwaarden – voor kiezen om eindheffing af te dragen over het kerstpakket dat hij aan de uitzendkracht geeft.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • De opdrachtgever moet schriftelijk aan de ontvanger van de verstrekking mededelen dat hij de eindheffing toepast;
  • De opdrachtgever moet vastleggen wie de ontvanger van de verstrekking is.

Deze mogelijkheid om eindheffing af te dragen geldt voor verstrekkingen aan derden, bijvoorbeeld uitzendkrachten, die een werkgever tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid aan eigen werknemers geeft. De uitzendkracht hoeft het kerstpakket dan niet aan te geven in zijn aangifte IB.

Tarief

De eindheffing is 45% bij een verstrekking tot en met een waarde van € 136. Is de waarde in het economische verkeer meer dan € 136, dan is de eindheffing 75%.

Eindheffing aangeven in de aangifte

In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing in de rubriek ‘Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’.

Meer informatie over deze regeling staat in hoofdstuk 26.4 Handboek Loonheffingen.

Gerelateerde handreiking

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Via drive-through Kerstpakket en borrel

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,