Een werkgever organiseert vanwege de coronamaatregelen met kerst een drive-through. Wat de gevolgen zijn voor de loonheffingen is afhankelijk van de locatie. In deze handreiking vindt u meer informatie op basis van 2 voorbeelden.

Een werkgever organiseert een drive-through voor de werknemers, partners en kinderen. Alle deelnemers ontvangen een hapje en een drankje. De werknemers ontvangen daarnaast een kerstpakket. In totaal komen er 1.000 mensen, waarvan 600 werknemers. De werkgever maakt de volgende kosten:

drive-through voorbeeld kosten

De werkgever vraagt u om uit te zoeken wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Hieronder leest u wat u moet doen.

Waar vindt de drive-through plaats?

Op de eerste plaats moet u nagaan waar de werkgever de drive-through organiseert. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • op de ‘werkplek’
  • op een externe locatie

Op de werkplek

Als de drive-through plaatsvindt op de werkplek, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van het feest:

drive-through op de werkplek

Begrip werkplek

De werkplek is een ruim begrip. Ook de parkeerplaats en parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen onder de werkplek.

Ligt de parkeerplaats of -garage niet op het bedrijfsterrein van de werkgever? Dan gaat u na of de werkgever hiervoor arboverantwoordelijk is. Een werkgever is arboverantwoordelijk voor een parkeervoorziening als hij hiervoor een zorgplicht heeft. Dit kan blijken uit een arboplan of een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Nihilwaarderingen

Vindt de drive-through plaats op de werkplek, dan geldt voor de aankleding/versiering de nihilwaardering voor voorzieningen op de werkplek.

Voor hapjes en drankjes geldt de nihilwaardering voor consumpties op de werkplek.

Kerstpakketten

Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket als loon voor de werknemer behandelt, of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon werkkostenregeling. Als de werkgever dit loon in natura aanwijst als eindheffingsloon, komt de waarde van het kerstpakket ten laste van de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte berekent u 80% eindheffing.

Werknemers van andere vestigingen

Komen werknemers van andere vestigingen naar de drive-through? Dan gelden bovenstaande waarderingen ook voor hen.

Concernregeling

Komen werknemers van een andere werkgever naar de drive-through? Dan gelden bovenstaande waarderingen alleen als de werkgevers onderling de concernregeling toepassen.

Externe locatie

Als de drive-through op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van het feest:

drive-through externe locatie

De kosten per werknemer zijn loon in natura. Ook de kosten voor de partner en kinderen telt u bij het loon van de werknemer. Komt de werknemer bijvoorbeeld met zijn partner en 2 kinderen, dan rekent u € 53 tot het loon van de werknemer (4 x € 2 + 4 x € 5 + € 25).

De werkgever kan de totale kosten van het feest ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling. Over het bedrag boven de vrije ruimte berekent u 80% eindheffing.

Wetsartikelen

Artikel 13 Wet LB
Artikel 31, lid 1, onderdeel f Wet LB
Artikel 1.2, lid 1, onderdeel f Uitvoeringsregeling LB
Artikel 3.7, lid 1 Uitvoeringsregeling LB

Informatie Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen
Paragraaf 4.2 Loon
Paragraaf 10.1 Hoe werkt de werkkostenregeling?
Paragraaf 10.1.5 Concernregeling
Paragraaf 22.2.1 Werkplek
Paragraaf 22.2.3 Consumpties op de werkplek

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,