LIV 2022 met terugwerkende kracht verhoogd

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2022 is verhoogd met terugwerkende kracht. Dit is een compensatie voor de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Het bedrag aan LIV voor 2022 is € 0,78 per verloond uur (was: € 0,49). Het maximale bedrag is
€ 1.520 per werknemer per kalenderjaar (was: € 960). Een werkgever krijgt het LIV pas na afloop van het kalenderjaar uitbetaald. Het LIV voor 2022 wordt dus uitbetaald in 2023.

2023

Voor 2023 gaan de wijzigingen niet door. Het bedrag aan LIV voor 2023 is € 0,49 per verloond uur. Het maximale bedrag is € 960 per werknemer per kalenderjaar.

Update Handreiking LIV

Bovenstaande bedragen zijn verwerkt in Handreiking lage-inkomensvoordeel (LIV). In deze handreiking vindt u informatie over de voorwaarden van het LIV en over de uitbetaling hiervan.

Bron

Onderwerp 5 Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Gerelateerd bericht

Uurloongrenzen LIV 2023

Minimumloon 2023

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,