Het minimumloon voor 2023

Het minimumloon hoger in 2023. Een stijging van ruim 10 procent. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bekijk het minimumloon 2023 per uur.

Minimumloon 2023

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat je minimaal moet betalen aan je werknemers. De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli.

Het minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar is er een minimum jeugdloon. Dit jeugdloon is een percentage per leeftijd, gekoppeld aan het minimumloon voor volwassenen.

Minimumloon 1 januari 2023

Mede vanwege de inflatie is er in 2023 een extra stijging van het minimumloon. Op 1 januari 2023 zal het minimumloon met 10,15 procent omhoog gaan.

  • Werknemers van 21 jaar en ouder hebben in 2023 recht op een brutoloon van minimaal 1.934,40 euro per maand.
  • Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek.

Eerder werd aangekondigd dat het minimumloon drie jaar op rij met 2,5 procent zou stijgen. Nu gaat het dus een stuk sneller: direct met ruim 10 procent. 

Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, gaan hierdoor mee omhoog.

Bedragen minimumloon 2023

Leeftijd:Per maand:Per week:Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder€ 1.934,40€ 446,40€ 89,28
Minimumloon 20 jaar€ 1.547,50€ 357,10€ 71,42
Minimumloon 19 jaar€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57
Minimumloon 18 jaar€ 967,20€ 223,20€ 44,64
Minimumloon 17 jaar€ 764,10€ 176,35€ 35,27
Minimumloon 16 jaar€ 667,35€ 154,00€ 30,80
Minimumloon 15 jaar€ 580,30€ 133,90€ 26,78

De cao-lonen zullen naar verwachting ook flink stijgen in 2023. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden. Kijk goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat.

Minimumlonen 2023 BBL

Werknemers met een arbeids­overeenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) mag je een lager minimumloon betalen. Het gaat alleen om werknemers van 18, 19 of 20 jaar.

Dit zijn de BBL-lonen per 1 januari 2023:

Leeftijd:Per maand:Per week:Per dag:
20 jaar (BBL)€ 1.189,65€ 274,55€ 54,91
19 jaar (BBL)€ 1.015,55€ 234,35€ 46,87
18 jaar (BBL)€ 880,15€ 203,10€ 40,62

Minimumloon 2023 per uur

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bevat nog geen minimumuurloon. Pas vanaf 2024 komt er waarschijnlijk een wettelijk minimum uurloon.

Werkgevers kunnen het uurloon in 2023 nog zelf berekenen. De berekening is afhankelijk van het fulltime begrip binnen je bedrijf: is dat 36 uur, 38 uur of 40 uur? Omgerekend is dit het minimumuurloon per leeftijd:

Leeftijd:Bij 36 uur:Bij 38 uur:Bij 40 uur:
Uurloon 21 jaar en ouder€ 12,40€ 11,75€ 11,16
Uurloon 20 jaar€ 9,92€ 9,40€ 8,93
Uurloon 19 jaar€ 7,45€ 7,05€ 6,70
Uurloon 18 jaar€ 6,20€ 5,88€ 5,58
Uurloon 17 jaar€ 4,90€ 4,65€ 4,41
Uurloon 16 jaar€ 4,28€ 4,06€ 3,85
Uurloon 15 jaar€ 3,72€ 3,53€ 3,35

Maximum loon 2023

In de wet staan geen regels over een maximum loon. Maar in je cao kunnen wel normen of richtlijnen staan over een plafond per functie of een maximale salarisschaal in je branche.

Als er geen cao van toepassing is op je werknemer mag je zelf bepalen hoe hoog zijn loon wordt. Er is dan geen maximum. Je mag onderling zelf de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden afspreken en vastleggen in een arbeids­overeenkomst.

Loon 2023 bepalen en betalen

Het bepalen van een goed loon is cruciaal. Zeker in de huidige arbeidsmarkt en met de toenemende inflatie. Door deze ontwikkelingen stijgen de salarissen in veel branches.

Je kunt als bedrijf niet achterblijven en ouderwetse lonen bieden. Een goed salaris is een belangrijk onderdeel van werkgeverschap. Het kan zelfs de oplossing zijn voor een te hoog personeels­verloop. 

Houd rekening met minimumloon 2023

Het minimumloon betalen is een plicht voor alle werkgevers in Nederland. Werknemers met een flexibel contract, zoals een nulurencontract of min-maxcontract hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. En ook personeel uit het buitenland moet je minimaal het minimumloon geven.

Het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast. Zorg dus dat je dit op tijd aanpast in je loonadministratie en op de loonstrook van je werknemer.

Te weinig loon

Als je minder dan het minimumloon betaalt is dat onderbetaling of uitbuiting. De Arbeidsinspectie kan een controle uitvoeren en een flinke boete geven.

Onderbetaling wil je natuurlijk voorkomen. Je reputatie als goed werkgever kan daarmee flinke schade oplopen en dat heeft grote gevolgen voor je bedrijf.

Je werknemers kunnen ook gedemotiveerd raken en dat kan tot vervelende arbeidsconflicten leiden. Houd je dus aan het minimumloon in 2023.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL