Anoniementarief bij vertraagde afgifte bsn

en corrigeren van tarief

Krijgt u nieuw personeel in dienst? Dan moet de nieuwe werknemer uiterlijk op de 1e werkdag bepaalde gegevens aan u verstrekken, zoals het burgerservicenummer (bsn).

Krijgt u het bsn niet, of heeft de werknemer geen bsn? Dan moet u volgens de hoofdregel het anoniementarief toepassen.

Update 26 januari 2023

Kunt u aantonen dat het ontbreken van het bsn buiten de invloedsfeer van u of uw werknemer ligt, zoals bij een vertraagde behandeling door de gemeente? Dan geldt er een soepel standpunt op de hoofdregel. U hoeft het anoniementarief dan niet toe te passen. Bij twijfel kunt u de Belastingdienst vragen om toestemming. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor.

Anoniementarief, bsn, het burgerservicenummer (bsn),

Herstellen van toegepast anoniementarief

Als de werknemer niet zijn volledige of juiste gegevens heeft gegeven, zoals zijn naam, adres of bsn, moet u het anoniementarief van 52% toepassen. Als de werknemer in de loop van het jaar alsnog de volledige/juiste gegevens aanlevert, past u vanaf dat moment het reguliere tarief toe.

Tot en met 2022

U mag tot en met 2022 de eerdere inhouding op basis van het anoniementarief niet herstellen. De werknemer kan deze inhouding later verrekenen via zijn aangifte inkomstenbelasting. Dit kan voor hem leiden tot een teruggaaf.

Vanaf 2023

Vanaf 2023 mag u, na ontvangst van de volledige/juiste gegevens, de eerdere inhouding van het anoniementarief wel herstellen. Dit kan alleen binnen hetzelfde kalenderjaar. U moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.

Voorbeeld
Werknemer A komt op 1 maart in dienst. Hij verstrekt u geen bsn. U past daarom het anoniementarief van 52% toe. Zijn bruto maandloon is € 1.000. U hebt van maart tot en met juli telkens € 520 ingehouden.

Begin augustus geeft hij u alsnog zijn bsn. Vanaf de eerstvolgende loonbetaling past u de tijdvaktabel toe. De inhouding bij een maandloon van € 1.000 is (indicatief als voorbeeld) € 8. U mag correcties verzenden voor de tijdvakken maart tot en met juli. Dat doet u bij de aangifte over augustus. Die correcties houden in dat u voor die 5 aangiften € 520 – € 8 = € 512 kunt verrekenen met uw aangifte over augustus. Dit bedrag van (5 x € 512 =) € 2.560 verrekent u netto met uw werknemer.

Bron

Onderwerp 11 Nieuwsbrief Loonheffingen

2e uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ gepubliceerd

Loonheffingen vanaf 1 januari 2023

Gerelateerde handreiking

Toepassing anoniementarief

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,