2e uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ gepubliceerd

De 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst. Hierin zijn 6 nieuwe onderwerpen toegevoegd.

Verder zijn enkele onderwerpen aangepast. Ook is de cijferbijlage verbeterd.

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 11.1: Ontbreken van een bsn
 • 16.6: Wijzigingen in cao-codes
 • 17: Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten
 • 18: Beschikking/mededeling ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’
 • 19: Nieuwe meldingsregels apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders
 • 20: Oekraïense werknemers

De tekst is aangepast bij de volgende onderwerpen:

 • 4: Verlaging van de lage Aof-premie
 • 5: Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • 10.1: Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten
 • 10.2: Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers
 • 11: Toepassen van anoniementarief
 • 16: Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Verbeterde versie van de cijferbijlage

Van de bijlage met de tarieven, bedragen en percentages voor 2023 is eind december 2022 een verbeterde versie gepubliceerd.  

Downloaden

U kunt de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 en de cijferbijlage downloaden op belastingdienst.nl.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Bedragen en percentages loonheffingen vanaf 1 januari 2023

Het jaar 2023,overheid,uwv, belastingdienst,rvo,rechtspraak,kabinet,