Uitslag enquête betaald ouderschapsverlof

De enquête ging over een werkgever die namens UWV een uitkering voor betaald ouderschapsverlof aan een werknemer betaalt. De Belastingdienst Forum vroeg u welke stelling over de verwerking in de aangifte loonheffingen juist is.

Van de 523 salarisprofessionals koos 39% voor de juiste stelling. Voor de uitkering geldt de lage premie AWf.

Hieronder kunt u de vraag nogmaals lezen en vindt u een toelichting op de stellingen.

Vraag

Een werkgever betaalt namens UWV een uitkering voor betaald ouderschapsverlof aan een werknemer. Welke stelling over de verwerking in de aangifte loonheffingen is juist?

  • U bent verplicht om de uitkering te verwerken in een aparte inkomstenverhouding. (22%)
  • U vermindert het gebruikelijke aantal verloonde uren van de werknemer met het aantal uur dat hij opneemt aan betaald ouderschapsverlof. (28%)
  • Voor de uitkering geldt de lage premie Aof. (10%)
  • Voor de uitkering geldt de lage premie AWf. (40%) 

Toelichting juiste stelling

Stelling 4
Voor een uitkering voor betaald ouderschapsverlof geldt altijd de lage premie AWf. Het maakt niet uit wat voor soort arbeidsovereenkomst de werknemer heeft.

Toelichting onjuiste stellingen

Stelling 1
U mag kiezen of u de uitkering voor betaald ouderschapsverlof verwerkt in een aparte inkomstenverhouding of in dezelfde inkomstenverhouding als het loon. Waarschijnlijk moet u vanaf 2025 de uitkering verwerken in een aparte inkomstenverhouding. 

Stelling 2
U blijft het gebruikelijke aantal verloonde uren vermelden. Betaald ouderschapsverlof vermindert het aantal verloonde uren niet.

Stelling 3
Voor een uitkering voor betaald ouderschapsverlof geldt altijd de hoge premie Aof. Het is niet van belang of de werkgever (middel)groot of klein is.   

Meer informatie

 

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,