Uitslag enquête 2 maanden auto van de zaak

De Belastingdienst Forum had een enquête uitgezet dat ging over een auto van de zaak die een werkgever 2 maanden aan een werknemer ter beschikking heeft gesteld. Geldt voor deze auto de bijtelling?

Van de 739 deelnemers gaf 62% het juiste antwoord: ja, alleen voor de maanden juli en augustus.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Carmen heeft alleen van 1 juli tot en met 31 augustus een auto van de zaak ter beschikking. Hiermee rijdt ze 100 kilometer privé. Ze heeft een sluitende rittenregistratie bijgehouden. Geldt de bijtelling?

  1. Nee (22%)
  2. Ja, alleen voor de maanden juli en augustus (62%)
  3. Ja, voor het hele jaar (16%)

Het 2e antwoord is juist.

Toelichting

Heeft een werknemer een gedeelte van het jaar een auto ter beschikking? Dan moet u de gereden privékilometers omrekenen naar het aantal privékilometers dat de werknemer zou rijden in een heel kalenderjaar. Is dit meer dan 500 kilometer, dan geldt de bijtelling voor de periode dat de auto ter beschikking is gesteld.

Carmen heeft in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 100 kilometer privé gereden. Omgerekend naar een heel jaar zou zij 12/2 x 100 = 600 kilometer privé rijden. Dat is meer dan 500 kilometer. U past de bijtelling toe voor de maanden juli en augustus.

Meer informatie

Paragraaf 23.3.10 Handboek Loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,