Uitslag enquête auto van de zaak en reiskostenvergoeding

De enquête van Forum van de Belastingdienst ging over een werknemer met een auto van de zaak die € 0,19 per kilometer ontvangt. Van de 639 salarisprofessionals gaf 69% het juiste antwoord: De € 0,19 per kilometer is gericht vrijgesteld als u aannemelijk kunt maken dat de werknemer de auto van de zaak niet gebruikt voor deze kilometers. 

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op de stellingen. 

Vraag

U stelt aan een werknemer een auto ter beschikking. Hij heeft ook een eigen auto. Met zijn eigen auto rijdt hij 200 zakelijke kilometers. Mag u voor deze kilometers een gericht vrijgestelde vergoeding geven van € 0,19 per kilometer?

  • Ja, maar dan moet u wel aannemelijk maken dat de werknemer de auto van de zaak niet gebruikt voor deze kilometers. (69%)
  • Nee, u mag nooit een gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding geven aan een werknemer met een auto van de zaak. (30%)
  • Nee, omdat u de vergoeding niet kunt aanwijzen als eindheffingsloon. (1%) 

Toelichting

U mag een onbelaste kilometervergoeding geven aan een werknemer met een auto van de zaak voor zakelijke reizen waarvoor de werknemer de auto van de zaak niet gebruikt. U moet dit wel aannemelijk kunnen maken als de inspecteur hiernaar vraagt. De kilometervergoeding is dan gericht vrijgesteld. 

De onbelaste kilometervergoeding geldt niet voor reizen waarvoor de werknemer de auto van de zaak wel gebruikt. Er is dan sprake van vervoer vanwege de werkgever. In dit geval is de kilometervergoeding loon voor de werknemer. U kunt dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. De kilometervergoeding komt dan ten laste van de vrije ruimte. Boven de vrije ruimte bent u 80% eindheffing verschuldigd. 

Meer informatie

Paragraaf 23.1.1 Handboek Loonheffingen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,