Uitslag enquête kerstpakket per post

De enquête ging over werknemers die een kerstpakket kregen thuisbezorgd. We vroegen u wat de gevolgen zijn voor de werkkostenregeling. Van de 571 salarisprofessionals gaf 71% het juiste antwoord:

Het kerstpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Werknemers krijgen een kerstpakket thuisbezorgd. De waarde van het kerstpakket is € 25 en de verzendkosten zijn € 2 per werknemer. De werkgever wil dit onbelast geven. Wat zijn de gevolgen voor de wkr?

  • Dit is geen loon, want hiervoor geldt de kleinegeschenkenregeling. (6%)
  • Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. (2%)
  • Hiervoor geldt een nihilwaardering. (0%)
  • € 25 per werknemer komt ten laste van de beschikbare vrije ruimte, als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (21%)
  • € 27 per werknemer komt ten laste van de beschikbare vrije ruimte, als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (71%)

Toelichting

Het kerstpakket is loon in natura. De verzendkosten zijn onderdeel van de waarde. De waarde van het kerstpakket, inclusief verzendkosten, komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. 

De waarde van het kerstpakket is € 25 en de verzendkosten zijn € 2 per werknemer. € 27 per werknemer komt daarom ten laste van de vrije ruimte. 

Kleinegeschenkenregeling

Het kerstpakket valt niet onder de kleinegeschenkenregeling. 

Voor de kleinegeschenkenregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  • U geeft geen geld of een waardebon.
  • De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd. 

Voldoet een werkgever aan deze 3 voorwaarden, dan is het geschenk geen loon. 

Als een werkgever aan zijn werknemers een kerstpakket geeft, dan voldoet hij niet aan de 1e voorwaarde. Meerdere of alle werknemers krijgen een kerstpakket en deze geeft de werkgever niet voor een persoonlijke aangelegenheid voor de werknemer. Werknemers krijgen alleen van hun werkgever een kerstpakket en niet van anderen.

Het kerstpakket vormt dus loon. De werkgever kan dat als eindheffingsloon aanwijzen. Het komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Meer informatie

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,