De Belastingdienst heeft aan de handreiking ‘Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen’ informatie toegevoegd over de premie Aof bij een werkgeversbetaling.

Deze informatie leest u nu in de handreiking:

  • Vanaf 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW) geldt altijd de hoge premie Aof. Dit geldt ook voor een werkgeversbetaling.
  • Verwerkt u de werkgeversbetaling in een aparte inkomstenverhouding, dan geeft u in deze inkomstenverhouding de hoge premie Aof aan. U vermeldt de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’.
  • Verwerkt u de werkgeversbetaling in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon, dan vult u de premie Aof als volgt in:
    • Voor het reguliere loon en een aanvulling op de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’. Laag of hoog is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Kleine werkgevers betalen de lage premie, middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie.
    • Voor de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor  ‘Aof-uitkering’.

Ook vindt u in de handreiking een voorbeeld. Aan de uitwerking van dit voorbeeld is toegevoegd hoe u de premie Aof verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Geactualiseerde handreiking

Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,