Uitslag enquête concernregeling werkkostenregeling

In deze enquête vroeg de Belastingdienst Forum; welke stelling over de concernregeling juist is. Van de 508 salarisprofessionals koos 42% voor de juiste stelling.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Als u de concernregeling gebruikt, mag u de vrije ruimte en de eindheffing op concernniveau berekenen. Welke stelling is juist?

  1. Een werkgever die een belang van ten minste 90% in een andere werkgever heeft, mag de concernregeling gebruiken. (19%)
  2. Stichtingen kunnen nooit gebruikmaken van de concernregeling. (5%)
  3. Concernonderdelen die tijdens het kalenderjaar deel worden van het concern of uit het concern verdwijnen, vallen buiten de concernregeling. (42%)
  4. De werkgevers van het concern moeten vóór de start van het kalenderjaar kiezen of zij de concernregeling toepassen.  (20%)
  5. Het is altijd voordelig om de concernregeling te gebruiken omdat werkgevers de vrije ruimte van alle concernonderdelen kunnen benutten. (14%)

Toelichting op de juiste stelling

Stelling 3

U kunt de concernregeling alleen toepassen voor concernonderdelen die het hele kalenderjaar een concern vormen. Concernonderdelen die tijdens het kalenderjaar deel worden van het concern of uit het concern verdwijnen, vallen dus buiten de concernregeling.

Toelichting op de onjuiste stellingen

Stelling 1

Een werkgever die een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft, mag de concernregeling gebruiken.

Stelling 2

Stichtingen kunnen de concernregeling toepassen als zij financieel, organisatorisch en economisch zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Er is sprake van zo’n stichting als zij voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: 

  • Een stichting heeft het recht om nieuwe bestuursleden van een andere stichting te benoemen.
  • Een stichting heeft recht op het vermogen van een andere stichting als die ophoudt te bestaan.

Stelling 4

Werkgevers kiezen uiterlijk bij het doen van de aangifte waarin zij de eindheffing moeten opgeven of zij de concernregeling willen toepassen. Dit is uiterlijk bij de aangifte over het 2e aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Stelling 5

Het toepassen kan ook nadelig uitwerken. U kunt dit nagaan door een berekening te maken na afloop van het kalenderjaar.

Meer informatie leest u in de handreiking Concernregeling werkkostenregeling.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,