Update handreiking ‘Voorwaarden lage WW-premie’

De redactie heeft de handreiking ‘Voorwaarden lage WW-premie’ aangepast. Een arbeidsovereenkomst of addendum hoeft niet schriftelijk te zijn ondertekend door werkgever en werknemer. Wel moet deze schriftelijk zijn vastgelegd door werkgever en werknemer. Ook heeft de redactie informatie toegevoegd aan de handreiking.

In dit bericht leest u om welke informatie dit gaat.

De volgende informatie is aangepast:

Addendum

Eén van de voorwaarden voor de lage WW-premie is dat een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft. Dit mag ook een addendum zijn. In de handreiking stond dat dit addendum schriftelijk moest zijn ondertekend door werknemer en werkgever. Dit heeft de redactie verwijderd uit de handreiking. Het is voldoende als de werkgever en werknemer het addendum schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan blijken uit een ondertekening maar bijvoorbeeld ook uit een e-mail, Whatsapp bericht of een digitaal HR-systeem. De andere 2 voorwaarden waar een addendum aan moet voldoen voor de lage WW-premie, leest u onder het kopje ‘Addendum’.

Digitale arbeidsovereenkomst

Aan de eis dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd, voldoet u ook bij een digitale arbeidsovereenkomst. U mag een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld ook scannen. De redactie heeft als voorbeeld toegevoegd dat u de arbeidsovereenkomst ook mag opslaan in een HR-systeem.

Uit de handreiking is verwijderd dat de digitale handtekening moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek. Het is voor de lage WW-premie voldoende als de arbeidsovereenkomst schriftelijk of digitaal is vastgelegd door werkgever en werknemer. Informatie hierover leest u onder het kopje ‘Digitale arbeidsovereenkomst’. 

De volgende informatie is toegevoegd:

BBL-leerling

Voor een werknemer met een leerwerkovereenkomst op grond van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt altijd de lage WW-premie. De redactie heeft de informatie hierover uitgebreid. In de vernieuwde handreiking staat dat u de lage WW-premie pas mag toepassen nadat de werkgever, de werknemer en de school de leerwerkovereenkomst hebben ondertekend. Wordt de laatste handtekening gezet na de ingangsdatum van de leerwerkovereenkomst? Dan mag u over de tussenliggende periode de lage WW-premie niet toepassen. U toetst op de 1e dag van het aangiftetijdvak of aan de voorwaarden voor de lage WW-premie is voldaan.

Ook heeft de redactie aan de handreiking toegevoegd dat als de leerwerkovereenkomst of de daarmee samenhangende arbeidsovereenkomst een uitzendbeding bevat, de werkgever vanaf 2023 de hoge WW-premie is verschuldigd.

Tekstuele aanpassingen

Verder heeft de redactie enkele tekstuele aanpassingen gedaan. Hiermee is de inhoud niet gewijzigd.

De vernieuwde handreiking Voorwaarden lage WW-premie.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,