Update ‘Handreiking voorwaarden lage WW-premie’

De Belastingdienst heeft de ‘Handreiking voorwaarden lage WW-premie’ uitgebreid met informatie over het moment waarop u toetst of voor een werknemer de lage of de hoge WW-premie geldt.

Onderstaande informatie is toegevoegd.

1e dag aangiftetijdvak

Op de 1e dag van het aangiftetijdvak toetst u of de lage WW-premie of de hoge WW-premie geldt. Die premie geldt dan voor het hele aangiftetijdvak.


Voorbeeld
Een werknemer heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Op 15 november krijgt hij een vaste arbeidsovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van de lage WW-premie. Tot en met de aangifte van november past u de hoge WW-premie toe. Vanaf de aangifte van december past u de lage WW-premie toe.

Geactualiseerde handreiking

Handreiking voorwaarden lage WW-premie

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,