Aangifte loonheffingen hoe?

Het team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) beantwoordt vragen van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen. De Belastingdienst Forum plaatst op hun forum vragen en antwoorden.

Hieronder vindt u 4 vragen en antwoorden over de bijtelling fiets.

1.      Mag je de bijtelling voor de fiets in de vrije ruimte van de WKR onderbrengen?

U mag de bijtelling fiets aanwijzen als eindheffingsloon als voldaan wordt aan de gebruikelijkheidstoets. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Is er geen vrije ruimte meer, dan betaalt u 80% eindheffing. 

2.      Mag je een eventuele eigen bijdrage voor privégebruik in mindering brengen op de bijtelling?

U mag een eigen bijdrage voor privégebruik voor loon in natura in mindering brengen op de waarde van het privégebruik. Dit geldt ook voor een fiets van de zaak. Het verschil tussen de waarde van het privégebruik en eigen bijdrage is de bijtelling.

3.      Mag het verschil tussen bijtelling en eigen bijdrage in een periode negatief zijn, zolang je per jaar niet negatief uitkomt?

Zolang de totale bijtelling per kalenderjaar niet negatief wordt, mag de bijtelling in een aangiftetijdvak wel negatief zijn. Dit leest u in artikel 13ter, lid 1 en 2 Wet loonbelasting. Dit is dezelfde systematiek als bij privégebruik auto.

4.      Klopt het dat je geen reiskosten mag vergoeden als een werknemer een leasefiets gebruikt?

Als de werknemer een fiets van de zaak krijgt, is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’. Geeft u de werknemer voor het reizen met de fiets een reiskostenvergoeding, dan is dit loon voor de werknemer. U mag dit ook aanwijzen als eindheffingsloon als voldaan wordt aan de gebruikelijkheidstoets. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Is er geen vrije ruimte meer, dan betaalt u 80% eindheffing.

Gerelateerde handreikingen

Bijtelling fiets van de zaak
Handreiking gebruikelijkheidstoets

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,