Vermeld de juiste indicaties voor LKV in aangifte loonheffingen

In dit bericht leest u waar u op moet letten als u het loonkostenvoordeel (LKV) verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Uit een onderzoek van UWV naar de kwaliteit van de polisadministratie blijkt dat soms het verkeerde LKV wordt aangevraagd. Ook komt het voor dat in de aangifte de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ blijft staan als de looptijd is verstreken.

Let op het volgende als u het LKV verwerkt in de aangifte:

1. Vraag het juiste LKV aan.

U vraagt het LKV aan in de aangifte loonheffingen. Zorg ervoor dat u het LKV aanvraagt dat overeenkomt met wat op de doelgroepverklaring staat. Vraagt u het verkeerde voordeel aan, dan ontvangt u voor deze werknemer geen LKV.
U hebt alleen recht op het LKV als u een doelgroepverklaring hebt van de werknemer. In de doelgroepverklaring staat voor welk LKV de verklaring is afgegeven en de voorwaarden waaraan de werknemer voldoet.

2. Zet de indicatie ‘LKV’ op ‘nee’ als de looptijd is verstreken.

Is de looptijd verstreken, dan zet u de indicatie LKV op ‘nee’. Laat u deze op ‘ja’ staan, dan zorgt dit er niet voor dat u het LKV ontvangt. Wel is dit een onjuist gegeven in de inkomstenverhouding van een werknemer. Hebt u een onjuiste indicatie aangegeven, dan moet u dit corrigeren.  

Waarom corrigeren?

Hieronder leest u waarom het belangrijk is dat u een onjuiste indicatie LKV corrigeert:

  • Laat u de indicatie LKV onterecht op ‘ja’ staan, dan worden privacygevoelige gegevens van de werknemer gebruikt in het proces van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Hierdoor worden deze gegevens mogelijk onnodig beschikbaar gesteld binnen de uitvoeringsorganisatie. Dit kan worden gezien als een datalek.
  • Een onjuist gegeven in een inkomstenverhouding zorgt voor onnodige administratieve  uitvoeringslasten. Belastingdienst en UWV moeten u hierover namelijk informeren zodat u dit kunt herstellen.

Looptijd LKV

Hebt u voor een werknemer recht op 1 van de onderstaande LKV’s?

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Dan hebt u voor deze werknemer maximaal 3 jaar recht op het loonkostenvoordeel. Het recht begint te lopen vanaf het moment dat de werknemer bij u in dienst komt. Maar uiterlijk tot de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Hebt u voor een werknemer recht op het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?
Dan hebt u voor deze werknemer maximaal 1 jaar recht op het loonkostenvoordeel. Het recht begint te lopen vanaf het moment dat u de werknemer herplaatst. Maar uiterlijk tot de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Meer informatie

Handreiking loonkostenvoordelen

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,