Dienstverband tijdens de looptijd

De Belastingdienst heeft aan ‘Handreiking loonkostenvoordelen’ informatie toegevoegd over de onderbreking van het dienstverband tijdens de looptijd van het loonkostenvoordeel.

Daarnaast leest u nu in de handreiking wat de gevolgen zijn als een werkgever voor dezelfde werknemer recht heeft op meer dan 1 loonkostenvoordeel (LKV).

Ook leest u wat de gevolgen zijn als een werkgever voor dezelfde werknemer recht heeft op een LKV en het lage-inkomensvoordeel (LIV). Of als een werkgever voor dezelfde werknemer recht heeft op een LKV en het jeugd-LIV.

U vindt deze informatie onder de volgende kopjes in de handreiking:

  • Onderbreking dienstverband
  • Samenloop van meerdere loonkostenvoordelen
  • Samenloop met LIV
  • Samenloop met Jeugd-LIV

Geactualiseerde handreiking

Handreiking loonkostenvoordelen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,