De Belastingdienst Forum enquête over jubilaris

Van de 343 deelnemers aan de peiling over de receptie op de werkplek koos 51% voor het juiste antwoord. U moet € 13,40 tot het loon van de jubilaris rekenen. 28% dacht dat zij niets bij het loon hoefden te tellen.

belastingdienst, jubilaris ,berekening, Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving, kerstpakketten, nieuwjaarsfeest, nieuwjaarsbijeenkomst

Hieronder vindt u de vraag en de toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een receptie ter ere van een jubilaris vindt plaats op de werkplek. Er worden maaltijden en consumpties verstrekt. Een maaltijd kost € 30 per persoon en de consumpties kosten € 15 per persoon. De jubilaris neemt zijn partner en 2 kinderen mee. Wat rekent u tot het loon van de jubilaris?

  • € 0 28% van de stemmen
  • € 3,35 (normbedrag maaltijd) 18% van de stemmen
  • € 13,40 (€ 3,35 x 4) 51% van de stemmen
  • € 45 1% van de stemmen
  • € 180 (€ 45 x 4) 2% van de stemmen

Uitleg

Als een receptie op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de receptie:

Verstrekte consumpties – Nihilwaardering
Verstrekte maaltijden – € 3,35 per werknemer, partner van de werknemer of kind van de werknemer.

Omdat de jubilaris zijn partner en 2 kinderen meeneemt, rekent u € 3,35 x 4 = € 13,40 tot het loon van de jubilaris.

U kunt ervoor kiezen € 13,40 bij de jubilaris te belasten of aan te wijzen als eindheffingsloon. Als u
€ 13,40 aanwijst als eindheffingsloon, komt dit ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Meer informatie

Receptie voor jubileum werknemer

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,