Hoe geeft u een tijdelijke urenuitbreiding aan?

In deze handreiking leest u hoe u de AWf-premie in de aangifte loonheffingen verwerkt als een werknemer een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren krijgt.

Handreiking, update 23 februari 2022

Voor de tijdelijke urenuitbreiding geldt dezelfde AWf-premie als voor de oorspronkelijke uren. Dit is het geval als de tijdelijke urenuitbreiding een tijdelijke wijziging van de bestaande arbeidsovereenkomst is.

Toch een aparte arbeidsovereenkomst

Soms is de tijdelijke urenuitbreiding wel een aparte arbeidsovereenkomst. Dit is het geval in de volgende situaties:

  • De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.
  • De werkgever is met de werknemer voor de urenuitbreiding expliciet in een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen.

Op de tijdelijke urenuitbreiding is in dit geval de hoge AWf-premie van toepassing. Er is namelijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lage en hoge AWf-premie

Is de tijdelijke urenuitbreiding een aparte arbeidsovereenkomst en geldt voor de reguliere arbeidsovereenkomst de lage AWf-premie en voor de tijdelijke urenuitbreiding de hoge AWf-premie? Dan kunt u de tijdelijke uitbreiding van de uren op 2 manieren verwerken in de aangifte:

1.    In een nieuwe inkomstenverhouding met de contractindicaties die van toepassing zijn.
2.    In dezelfde inkomstenverhouding als de reguliere arbeidsovereenkomst.

Ad 2.
Kiest u ervoor om de reguliere arbeidsovereenkomst en de tijdelijke uitbreiding van de uren in 1 inkomstenverhouding in de aangifte op te geven, dan:

  • Laat de contractindicaties staan op J-J-N.
  • Vermeldt u de hoge en lage grondslagaanwas gezamenlijk in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag. U berekent wel de lage en hoge premie over de verschillende grondslagen.
  • Vermeldt u de hoge en lage AWf-premie gezamenlijk in de rubriek Premie AWf laag.

Voorbeeld

Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. De arbeidsovereenkomst geldt voor 20 uur per week met een maandloon van € 1.000. Via een schriftelijke afspraak krijgt de werknemer vanaf mei een tijdelijke uitbreiding van zijn uren met 10 extra uren per week. Zijn maandloon wordt dan € 1.500.

Geen aparte arbeidsovereenkomst
Als de urenuitbreiding geen aparte arbeidsovereenkomst is, dan geldt voor hele loon de lage AWf-premie. U verwerkt de urenuitbreiding als volgt in de aangifte loonheffingen:

  • U geeft de urenuitbreiding aan in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon.
  • U past het aantal contracturen aan.
  • U vermeldt het hogere loon.
  • U vermeldt het hogere aantal verloonde uren.
  • De contractindicaties laat u op J-J-N staan.

Wel een aparte arbeidsovereenkomst
Voor de vaste arbeidsovereenkomst van 20 uur per week geldt de lage AWf-premie. Voor de aparte arbeidsovereenkomst met de tijdelijke 10 extra uren per week geldt de hoge AWf-premie .

Hoe geeft u dit aan in de aangifte?

Manier 1: tijdelijke urenuitbreiding in nieuwe inkomstenverhouding

tijdelijke urenuitbreiding in nieuwe inkomstenverhouding
Voorbeeld manier 1: tijdelijke uitbreiding van uren in nieuwe inkomstenverhouding
tijdelijke urenuitbreiding in nieuwe inkomstenverhouding
Voorbeeld manier 1: tijdelijke uitbreiding van uren in nieuwe inkomstenverhouding

Manier 2: tijdelijke uitbreiding van uren in één inkomstenverhouding

U berekent de hoge en lage premie AWf maar u geeft zowel de grondslagaanwas als de premie op in de rubrieken voor AWf laag.

tijdelijke urenuitbreiding in nieuwe inkomstenverhouding, hoge en lage premie AWf
Voorbeeld manier 2: tijdelijke uitbreiding van uren in nieuwe inkomstenverhouding

* De percentages zijn fictief.

Meer informatie

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker