Tag archief TVL Q2 2021

door100% Salarisverwerking B.V.

Opening TVL Q2 2021 stap dichterbij

Update: eerste informele aankondiging bij de Europese Commissie over de belangrijkste wijzigingen in de steunregeling is goed verlopen.
   
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan nu door met de 2e stap: het officieel voorleggen van de aangepaste subsidieregeling voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Dit is de notificatiefase.

De opening van TVL Q2 2021 ligt daarmee op koers voor de 2e helft van juni.

 

Aanpassing referentieperiode en maximale steun

De keuze uit 2 referentieperiodes en de eenmalige verhoging van het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen (niet-mkb) vormen de belangrijkste wijzigingen voor TVL Q2 2021. Dit zijn ingrijpende wijzigingen met als doel zoveel mogelijk ondernemers te steunen. In de volgende stap keurt de Europese Commissie de complete subsidieregeling voor TVL Q2 2021 goed. Daarna volgt publicatie in de Staatscourant. Tenslotte opent Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regeling voor ondernemers. Stapsgewijs ziet het proces naar opening van TVL Q2 2021 er als volgt uit:

Proces opening TVL Q2

StapGebeurtenisVoltooid
1Tweede Kamer gaat akkoord TVL Q2 2021Ja
2Belangrijkste wijzigingen van TVL Q2 2021 voorleggen aan Europese CommissieJa
3Nederland mag aangepaste subsidieregeling TVL Q2 2021 officieel voorleggen aan Europese CommissieJa
4Definitieve versie regeling voor akkoord naar BrusselJa
5Europese Commissie akkoord met definitieve versie TVL Q2 2021
6Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat akkoord met publicatie TVL Q2 2021
7Publicatie TVL Q2 2021 in de Staatscourant
8RVO opent TVL Q2 2021 voor aanvragen

 

Informatie over de werkelijke openingsdatum

Eerder lieten we weten dat TVL Q2 2021 in de 2e helft van juni opent. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update.
 
Inmiddels abonneerden al ruim 41.000 ondernemers zich om op de hoogte te blijven van de opening van TVL Q2 2021. Het volgende bericht aan deze ondernemers gaat dan ook over de openingsdatum.

 
 
RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten (TVL) voor eerste kwartaal 2021

Ruim 113.000 mkb-bedrijven – zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021.
 
Dat is meer dan tijdens de vorige periodes. Mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies konden tot en met 18 mei een aanvraag indienen voor steun. Tot nu toe zijn ruim 91.000 aanvragen goedgekeurd voor het eerste kwartaal en is een bedrag van 2 miljard euro voor deze periode toegekend. 97% van de aanvragen is inmiddels afgehandeld door RVO.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Nu de economie stapsgewijs weer opengaat, komen er weer betere tijden aan voor ondernemers. Dat is hard nodig, want veel ondernemers hebben opnieuw een zwaar kwartaal achter de rug. Dat zien we ook aan het aantal aanvragen: dat lag ruim lag ruim een kwart hoger dan tijdens de vorige aanvraagperiode. Het kabinet heeft de Tegemoetkoming Vaste Lasten fors uitgebreid in het eerste kwartaal. Daarmee is de steun verhoogd en konden zowel kleine ondernemers met minder vaste lasten als grote bedrijven gebruik maken van de regeling.”

 

Gebruik TVL verder toegenomen

Sinds het openstellen van de TVL voor ondernemers uit alle sectoren is het gebruik van de regeling fors toegenomen.
       
Het aantal aanvragen steeg van ruim 90.000 tijdens het laatste kwartaal van 2020 tot 113.521 tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Tot nu toe zijn 91.365 aanvragen voor het eerste kwartaal toegewezen. 11.597 aanvragen zijn afgekeurd of ingetrokken omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. RVO verwerkt de komende tijd zo snel mogelijk de resterende aanvragen. 53% van de ondernemers ontving het voorschot binnen 1 week na de aanvraag.

De meeste aanvragen voor het eerste kwartaal van dit jaar werden gedaan door ondernemers uit de horecasector (22.371 aanvragen, € 417 miljoen toegekend), de detailhandel (16.532, € 367 miljoen toegekend) en de wellness sector (13.483, € 67 miljoen toegekend).

 

Grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is eerder deze maand voor de eerste keer voor grote bedrijven met meer dan 250 werknemers opengegaan. De TVL Q1 2021 blijft voor grote bedrijven open tot 10 juni 2021 zodat zij voldoende tijd hebben om een aanvraag in te dienen.

 

TVL tweede kwartaal

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen ondernemers voor het eerst uit twee kwartalen kiezen voor de referentieperiode: het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020. Hier worden ondernemers mee geholpen die in 2019 om verschillende redenen geen of weinig omzet hadden, en daardoor geen of beperkt gebruik konden maken van de TVL. De regeling wordt de komende tijd aangepast om dit mogelijk te maken. De planning is om de TVL Q2 2021 voor mkb-bedrijven in de tweede helft van juni open te stellen.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

 
 
 

Gerelateerd

Ondernemer kiest zelf referentieperiode bij TVL Q2 2021
Hoe ver is RVO nu met de TVL?
Tot 18 mei nog TVL Q1 2021
Wanneer opent een regeling: geheugensteuntje TVL

RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Ondernemer kiest zelf referentieperiode bij TVL Q2 2021

Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief.
       
In deze referentieperiode was er voor hen te weinig of geen omzet, waardoor zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie ontvingen.

Om deze ondernemers in het 2e kwartaal zoveel mogelijk te helpen, is het mogelijk om bij TVL Q2 2021 als referentieperiode te kiezen uit 2 verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020).

 

Keuze van omzetperiode

Het bieden van de keuze is een ingewikkelde aanpassing van de TVL. Met de keuze helpen we veel ondernemers, máár het kost wel tijd om deze uitbreiding uit te voeren. Daarom opent TVL Q2 2021 pas in de 2e helft van juni. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO doen er alles aan om de vertraging te beperken.
 

TVL Q1 2021 ook al uitgebreid

Ook is de TVL in het 1e kwartaal van 2021 al fors uitgebreid. Het subsidiepercentage is verhoogd én meer ondernemingen kunnen TVL aanvragen. Om alle ondernemingen genoeg tijd te geven om TVL aan te vragen, is de aanvraagtermijn van TVL Q1 2021 verlengd. De verlenging voor mkb-bedrijven loopt tot vandaag (18 mei) 17:00 uur. Voor grote ondernemingen loopt TVL Q1 2021 tot 10 juni (eerder 30 april).
 
 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, RVO, financiën Overheid, kabinet, tvl-subsidie, TVL-regeling, TVL

door100% Salarisverwerking B.V.

Wanneer opent een regeling: geheugensteuntje TVL

Vragen over TVL?

                       

Er komt nogal wat op ondernemers af. Uiteraard willen zij weten of zij recht hebben op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). En zo ja, wanneer ze daar dan op kunnen rekenen. De TVL bestaat uit verschillende regelingen. Vanaf welke datum is aanvragen mogelijk?

 

Aanmelden voor update

Zo opent de TVL Q2 2021 waarschijnlijk in mei. De exacte datum is nog niet bekend. Ondernemers kunnen zich daarom aanmelden voor een update. Als de regeling opent, krijgen zij daar automatisch bericht van. Op het aanmeldformulier zijn meerdere opties aan te vinken. Wanneer:

 • opent de Startersregeling;
 • opent TVL Q2 2021;
 • opent TVL Q1 2021 niet-mkb bedrijven;
 • komt het verzoek tot toetsing hoofdactiviteit TVL Q4 2020?

 

Schatting maken

Ondernemers kunnen overigens vast berekenen waarop zij mogelijk recht hebben. Met de Adviestool is snel een schatting te maken van de subsidiehoogte.
 
 
2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro nu ook TVL

Ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu voor het eerst de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.
    
Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het 1e en 2e kwartaal (TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021).

Om meer ondernemers te kunnen helpen, is het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Deze verlaging is goedgekeurd door de Europese Commissie en de aanpassing is doorgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 31 maart wordt gestart met het afhandelen van de aanvragen.

Het gaat hier niet om de daadwerkelijke vaste lasten, maar om een berekening van de vaste lasten uitgaande van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort. Lees hoe dit percentage wordt berekend.
 

Aanvragen kan tot 18 mei

De TVL Q1 2021 kan tot 18 mei 2021 aangevraagd worden.

 
 

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op rvo.nl/tvl, gebruik de livechat of neem telefonisch contact op: 088 042 25 00 (lokaal tarief).
 
 

Gerelateerd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Berekening Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 
 
2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Berekening Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hier leest u hoe we het bedrag van de TVL berekenen.
           

Laatste wijziging 19-02-2021

Let op

De informatie op deze pagina wordt nog aangepast vanwege de uitbreidingen van 21 januari 2021. Als u TVL Q1 2021 aanvraagt, berekenen we uw subsidie op basis van het eerdere subsidiepercentage (50-70%), en het huidige minimum- en maximumbedrag (€ 750 en € 90.000). De subsidieregeling is goedgekeurd door de Europese Commissie en op dit moment zijn we druk bezig de voorbereidingen voor de aanpassingen te treffen.

Lees meer over de uitbreidingen van 21 januari 2021

Hoe berekenen we de TVL Q1 2021?

We bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

Het subsidiepercentage (subsidie in %) neemt toe bij een hoger omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Dit loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%.

Bekijk de subsidiepercentages bij stijgend omzetverlies

Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling.

Lees de uitleg over de berekening van de TVL

Opslag voor de detailhandel: VGD

Non-food detailhandelaars komen voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 in aanmerking voor de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).

Lees meer over de VGD-opslag

Adviestool

Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

Raadpleeg de Adviestool

Uitleg over de berekening

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

Normale omzet

Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.

Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

 • Heeft u uw bedrijf voor 1 januari 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan gebruiken we de omzet van 1 januari en met 31 maart 2019. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het 1e kwartaal 2019 (januari-maart).

Waarom kijken we naar Q1 2019 en niet naar Q1 2020?

Er is een vergelijkbare periode van voor de coronacrisis nodig, vandaar Q1 2019. U kunt geen ander kwartaal kiezen. Het zou te lang duren om voor elke ondernemer de passendste periode te bepalen en controleren.

 • Heeft u uw bedrijf na 31 december 2018 en uiterlijk op 30 september 2019 voor het eerst ingeschreven?
  Dan gebruiken we de omzet van de eerste 3 maanden van een geheel kalenderkwartaal volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf (apr-jun, of jul-sep, of okt-dec 2019). Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. Als u bijvoorbeeld 15 mei 2019 bent gestart, zijn dat de maanden juli, augustus en september 2019 (Q3 2019).
 • Heeft u uw bedrijf na 30 september 2019 en uiterlijk op 30 november 2019 voor het eerst ingeschreven?
  Dan gebruiken we de omzet van de eerste 3 volle maanden na de dag van de start van uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven.
 • Heeft u uw bedrijf na 30 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?
  Dan gebruiken we uw gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de dag na de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020.

We berekenen de referentieomzet dan als volgt:

referentieomzet = (de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020) / (het aantal maanden actief in bedrijf) x 3

 • Heeft u uw bedrijf na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?
  Dan kunnen we uw omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. U ontvangt de minimale subsidie als uw vaste lasten van januari tot en met maart 2021 minimaal € 1.500 zijn. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten (normale omzet x aandeel vaste lasten in %, zie uitleg beneden), niet om de werkelijke vaste lasten.

Omzetverlies

Voor het omzetverlies vergelijken we uw normale omzet met de omzet die u in 2021 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. We berekenen het omzetverlies als volgt:

omzetverlies in % = (normale omzet – verwachte omzet januari-maart 2021) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten.

Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met de SBI-code van uw hoofdactiviteit.

Bekijk het percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoort

De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 1.500. We berekenen de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

Subsidiepercentage (subsidie in %)

Het subsidiepercentage (subsidie in %) neemt toe bij een hoger omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Dit loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%.

Bekijk de subsidiepercentages bij stijgend omzetverlies

Adviestool

Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

Raadpleeg de Adviestool

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina
 
 
RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet